Tin tức

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

17 Tháng Sáu 2018

Hiện nay, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, việc chuyển

Xem thêm

Văn bản pháp luật về hoá đơn điện tử

chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hiện nay, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, việc chuyển

Đọc tiếp »
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Bộ Tài chính phản hồi về kiến nghị bắt buộc người dân, doanh nghiệp dùng hóa đơn giá trị gia tăng

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, có các giải pháp hữu hiệu hơn để tuyên truyền, khuyến khích và tiến tới thực hiện bắt buộc người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa

Đọc tiếp »