Giải pháp hoá đơn điện tử số 1 thị trường

Cơ sở pháp lý

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Văn bản số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL ngày 12/8/2013 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
 • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy.

Tính năng nghiệp vụ

 • Thực hiện được tất cả các tác dụ như trên hoá đơn truyền thống: phát hành, sửa đổi, hoàn huỷ..
 • Hỗ trợ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế
 • Tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn
 • Tự động tạo báo cáo định kỳ theo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan thuế
 • Tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường
 • Tra cứu hoá đơn mọi lúc mọi nơi
 • Phân cấp, phân quyền theo yêu cầu
 • Đặc biệt phù hợp cho tổ chức có nhiều chi nhánh, mạng lưới tại nhiều địa điểm
 • Quản lý danh bạ khách hàng thuận tiện

Nền tảng công nghệ

 • Công nghệ điện toán đám mây cho phép thực hiện tác tác vụ mọi lúc mọi nơi
 • Tính năng bảo mật nhiều lớp tiêu chuẩn đảm bảo việc lưu trữ lâu dài theo quy định
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống kế toán hiện hành
 • Tích hợp với chữ ký số và đảm bảo xác thực hoá đơn theo tiêu chuẩn
 • Tự động cập nhật các phiên bản mới
 • Hoá đơn dễ dàng được phát hành, lưu chuyển thống qua hệ thống email, SMS
Hỗ trợ dịch vụ
 • Khởi tạo dịch vụ trong vòng 30 phút
 • Đào tạo, hương dẫn sử dụng chi tiết, tận tình
 • Tài liệu hướng dẫn đầy đủ
 • Video tương tác thuận tiện, dẽ dàng
 • Hỗ trợ từ xa qua điện thoại, chat, teamview
 • Cập nhật thường xuyên các tính năng, biểu mẫu và các quy định mới